Järgnev õpetus näitab, kuidas teha lihtne PHP fotoalbum, mis töötab ka Zone.ee ja muudes PHP-d toetavates veebihostingutes.

Loo fail nimega pildialbum.php ja kohver nimega pildid.

Kopeeri järgnev kood HTML redigeerijasse (Notepad, TextWrangler…) ja nimeta see pildialbum.php. Kontrolli, et failil ei oleks .html lõppu vaid .php

pildialbum.php

<?php
$folder_path = 'pildid/'; //Piltide asukoht / kohver

$num_files = glob($folder_path . "*.{JPG,jpg,gif,png,bmp}", GLOB_BRACE);

$folder = opendir($folder_path);

if($num_files > 0)
{
while(false !== ($file = readdir($folder)))
{
$file_path = $folder_path.$file;
$extension = strtolower(pathinfo($file ,PATHINFO_EXTENSION));
if($extension=='jpg' || $extension =='png' || $extension == 'gif' || $extension == 'bmp')
{
?>
<a href="<?php echo $file_path; ?>"> //avab pildid uues aknas, kui klikitakse. Võid eemaldada kui tahad
<img src="<?php echo $file_path; ?>" height="250" /></a> //Piltide suurus
<?php
}
}
}

closedir($folder);
?>

Fotoalbumi näide

See õpetus loodi:

22.01.2017 19:34

 

 

2011-2017 RippingHeartOut

3310